Data publikacji w serwisie:

Oświadczenie Rektora

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do artykułu z Gazety Wyborczej Poznań z dnia 12 września 2018 roku informuję, że w piątek 7 września br. spotkałem się z rektorami czterech poznańskich uniwersytetów: Medycznego, Przyrodniczego, Ekonomicznego i Akademii Wychowania Fizycznego, by porozmawiać o perspektywie federacji tych uczelni na podstawie przepisów prawnych zawartych w zapisach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podkreślam słowo „federacji”. Każdy z partnerów byłby nadal odrębną uczelnią, ze swoim rektorem, senatem (zapewne radą uczelni), statutem, strukturą, etc. Tworzylibyśmy federację, która przyczyniłaby się – jak zakładamy – do poprawy wizerunku Poznania jako ośrodka naukowego i stworzyłaby nowe perspektywy wejścia w struktury sieci uniwersytetów europejskich. Na spotkaniu ustaliliśmy jedynie to, że zaczynamy rozmowy i analizy, które pokażą w przyszłości, czy zamysł ten jest trafny. Jeszcze raz podkreślam, że mówiliśmy o federacji, więc wszelkie analogie do wejścia Collegium Medicum w strukturę Uniwersytetu Jagiellońskiego czy utworzenia Wydziału Teologicznego UAM na bazie Papieskiego Wydziału Teologicznego, a nawet nawiązywanie do wspólnej inauguracji roku akademickiego w Poznaniu w 2013 roku – są nietrafne, gdyż wówczas możliwe były jedynie fuzje, „wchłonięcia”, etc. Dzisiaj pojawiają się już inne możliwości, dlatego ustaliliśmy, że rozpoczynamy dopiero dyskusje z własnymi społecznościami, a informację upowszechnimy przy okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019. Szkoda, że nie udało mi się przekazać Państwu tych informacji, zanim dotarli do nich dziennikarze…