Data publikacji w serwisie:

Otwarte konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otwarło kolejne nabory wniosków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersala 2.1 oraz Uniwersalia 2.2

Przedmiotem konkursu Dziedzictwo narodowe jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. W konkursie II/2018 preferowane będą następujące obszary priorytetowe:

  1. Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.;
  2. Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich;
  3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Warunki konkursu: https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

Przedmiotem konkursu Uniwersalia 2.1 jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Warunki konkursu: https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-21-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

Przedmiotem konkursu Uniwersalia 2.2 jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Warunki konkursu: https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-22-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w terminie do 31 października  2018 r. Wnioski należy złożyć w Dziale Nauki i Programów Krajowych do dnia 24 października 2018 r.