Data publikacji w serwisie:

Praca ze studentami z autyzmem i zespołem Aspergera – warsztat dla pracowników dydaktycznych i doktorantów

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze studentami z zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

  • Wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych
  • Doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami
  • Pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach

Cele szkolenia

Warsztaty mają umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat zespołu Aspergera istotnej z punktu widzenia nauczyciel akademickiego. Nastawione są na praktyczne rozwiązania w organizowaniu procesu kształcenia studentów oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Uczestnicy warsztatu poznają m. in.:

  • kluczowe informacje na temat funkcjonowania studentów z autyzmem i zespołem Aspergera (ASD), użyteczne z punktu widzenia nauczyciela akademickiego,
  • podstawowe techniki skutecznej komunikacji z osobami z ASD,
  • dobre praktyki adaptacji procesu studiowania dla osób z ASD,
  • dostępne na UAM formy wsparcia tych osób w procesie studiowania.

Głównym celem konwersatoriów jest uczynienie pracy wykładowcy łatwiejszą, bardziej efektywną i satysfakcjonującą – w szczególności dotyczy to pracy ze studentami z nietypowymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zespołem Aspergera.

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni związane ze studentami. Każde ze szkolenie trwa włącznie z przerwami ok. 5 godzin. Maksymalna liczba uczestników na jednym warsztacie to 20 osób.
Zakres tematyczny warsztatów każdorazowo będzie dostosowywany do potrzeb uczestników z uwzględnieniem ich doświadczeń w pracy ze studentami. Część materiałów z informacjami teoretycznymi uczestnicy otrzymają drogą mailową przed szkoleniem, aby w trakcie warsztatu maksymalnie skupić się na części praktycznej.

Terminy i miejsca szkoleń:

Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89 d, sala rady wydziału (1.63):

  • środa 28 listopada (14:30 – 19:00)

DS. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, sala A:

  • czwartek 6 grudnia (14:30 – 19:00)

Zapisy na szkolenia:

Organizatorzy szkolenia

Szkolenie jest organizowane przez Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami w ramach pilotażowego projektu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM, pod patronatem Prorektor ds. studenckich prof. Bogumiły Kaniewskiej.
Więcej informacji o możliwym wsparciu ze strony Biura znajdziecie Państwo na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Praca ze studentami z autyzmem warsztaty 23.11.2018 Unknown
PDF
Pobierz PDF Praca ze studentami z autyzmem warsztaty(427.9 KB)