Data publikacji w serwisie:

Praca zespołu prof. Mariusz Jaskólskiego tematem artykułu redakcyjnego

W kwietniowym zeszycie Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials (IF 6.5) ukazał się artykuł zespołu kierowanego przez prof. Mariusza Jaskólskiego z Wydziału Chemii - Zakład Krystalografii, będący częścią serii prac poświęconych geometrii kwasów nukleinowych [M.Gilski, J.Zhao, M.Kowiel, D.Brzezinski, D.H.Turner, M.Jaskolski (2019) Accurate geometrical restraints for Watson-Crick base pairs. Acta Crystallogr. B75, 235-245. DOI: 10.1107/S2052520619002002].

Artykuł ten, ze względu na jego wagę, został omówiony we wstępnym artykule redakcyjnym w tym samym zeszycie czasopisma (DOI: 0.1107/S2052520619004281).