Data publikacji w serwisie:

Pracownicy UAM nowymi członkami krajowymi PAN

5 grudnia Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk podczas 140. sesji w Warszawie wyłoniło nowych członków, którymi zostali m.in. naukowcy z UAM.

Nowi członkowie PAN z UAM

Członkowie rzeczywiści

Nauki humanistyczne i społeczne

  • prof. Aleksander POSERN-ZIELIŃSKI
  • prof. Jerzy STRZELCZYK

Nauki ścisłe i nauki o ziemi

  • prof. Józef BARNAŚ
  • prof. Jacek GAWROŃSKI

Członkowie korespondenci

Nauki humanistyczne i społeczne

  • prof. Ewa DOMAŃSKA
  • prof. Arkadiusz MARCINIAK

Nauki biologiczne i rolnicze

  • prof. Jacek RADWAN
  • prof. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA

Więcej informacji o wyborach na stronie PAN.

Fot.: Jarosław Deluga-Góra / PAN