Data publikacji w serwisie:

Prof. Aleksander Kośko, archeolog z UAM, doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Aleksander Kośko otrzymał dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas uroczystości 4 grudnia. Wydarzenie było związane z 20-leciem utworzenia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prof. Kośko jest emerytowanym pracownikiem Wydziału Archeologii UAM, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z uczelnią tą związał swe całe zawodowe życie, aż do przejścia na emeryturę w 2019 roku. Pełnił wiele funkcji kierowniczych i administracyjnych. Współorganizował Zespół Badań Kujaw UAM, a także Fundację Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw. Realizował szereg projektów badawczych dotyczących strefy wielkodolinnej Niżu oraz pogranicza biokulturowego Wschodu i Zachodu Europy. Kierował licznymi badaniami terenowymi w Polsce, przede wszystkim na Kujawach, ale także na Pomorzu i w Wielkopolsce. Współorganizował „poznańsko-kijowski” program studiów nad prahistorią międzymorza bałtycko-pontyjskiego, który stał się bazą dla wielu inicjatyw badawczych, stażowych i edytorskich łączących środowiska archeologiczne Polski, Ukrainy i Białorusi oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest twórcą i redaktorem naczelnym rocznika „Baltic-Pontic Studies” oraz współredaktorem serii „Archaeologia Bimaris”. Naukowe zainteresowania prof. Aleksandra Kośko koncentrują się na archeologii schyłku epoki kamienia (IV i III tys. BC) oraz początków epoki brązu (III/II – połowa II tys. BC). Z tego zakresu opublikował najważniejsze swe prace, które zmieniły nie tylko merytoryczne ustalenia, ale zapoczątkowały nowy nurt w rozumieniu prahistorii pogranicza Europy Środkowej i Wschodniej.

Fot. Michał Święcicki

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048