Data publikacji w serwisie:

Prof. Artur Stefankiewicz w Akademii Młodych Uczonych PAN

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków do Akademii Młodych Uczonych (AMU). Wśród wybranych naukowców znalazł się prof. UAM dr hab. Artur R. Stefankiewicz z Wydziału Chemii UAM oraz Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

Tematyka badawcza prof. Stefankiewicza koncentruje się wokół takich zagadnień, jak:

  • Dynamiczna Chemia Kombinatoryczna
  • Funkcjonalne Architektury Metallosupramolekularne
  • Dynamiczne Szkielety Metaliczno-Organiczne
  • Chemia Supramolekularna
  • Rozpoznanie Molekularne, Samooraganizacja i Samoasocjacja

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej.

Więcej na stronie Uniwersyteckie.pl