Data publikacji w serwisie:

Prof. dr hab. Andrzej Dubas na konferencji „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości”

Prof. dr hab. Andrzej Dubas dr hc multi, współtwórca poznańskiej szkoły współczesnej agronomii, 6 maja wystąpi na konerencji "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości".

Profesor Andrzej Dubas utworzył szkołę naukową w zakresie uprawy kukurydzy w polskich warunkach środowiskowych. Jego działania przyczyniły się do powszechnych zasiewów tej rośliny w Polsce, jako piątego zboża wszechstronnie wykorzystywanego w gospodarce narodowej.

Wykształcił liczne grono światłych rolników praktyków i pracowników nauki. Pięciu jego wychowanków uzyskało tytuły profesora.

Przez wiele lat aktywnie działał na rzecz polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Był przewodniczącym Komitetu Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, w której przez dwie kadencje przewodniczył Sekcji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych.

Został nagrodzony wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami resortowymi oraz państwowymi w tym Medalem im. Michała Oczapowskiego przyznanym przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk, Medalem Komicji Edukacji Narodowej oraz Krzyżami - Kawalerski, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W uznaniu działalności naukowej i współpracy z państwowymi uczelniami otrzymał najwyższą godność akademicką doktora honoris causa, którą nadało mu na następujących uczelniach:

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy,
  • Akademia Rolnicza  w Szczecinie,
  • Uniwersytet Szczeciński,
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Weź udział w międzynarodowej konferencji "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości".

Foto: źródło