Data publikacji w serwisie:

Prof. dr hab. Edyta Połczyńska wyróżniona przez ambasadora Republiki Federalnej Niemiec

18 października 2019 r. prof. dr hab. Edyta Połczyńska odebrała z rąk konsula generalnego, Hansa Jörga Neumanna, dyplom uznania „za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko-niemieckiej" od ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Rolfa Wilhelma Nikela.

Uhonorowana profesor z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to literaturoznawczyni, autorka m.in. pionierskich prac naukowych dotyczących kultury Niemców w Wielkopolsce, kilkutomowej bibliografii przekładów literatury niemieckiej na język polski, prodziekan Wydziału Neofilologii, wieloletnia dyrektorka Instytutu Filologii Germańskiej, niestrudzona i zaangażowana organizatorka życia Instytutu Filologii Germańskiej, Mistrzyni i Nauczycielka dla pokoleń germanistów, promotorka 16 rozpraw doktorskich w zakresie literaturoznawstwa i ponad 200 prac magisterskich, także wykładowczyni na Uniwersytetach w Regensburgu, w Kilonii, w Hanowerze i Poczdamie. Od wielu lat nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Języka Niemieckiego. W wygłoszonych przemówieniach podkreślano Jej niezwykłe zaangażowanie dla współpracy polsko-niemieckiej, wielką klasę i szlachetny, piękny styl pracy zawodowej.