Data publikacji w serwisie:

Prof. Marek Kwiek z milionowym grantem

Prof. dr hab. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, otrzymał dwuletni grant w wysokości 1 mln zł na badania w programie MNISW Dialog (2019-2021). Projekt nosi tytuł "Uczelnia badawcza 2.0: finansowanie, zarządzanie i polityka kadrowa" i będzie realizowany przez UAM we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Projekt ma na celu analizę źródeł sukcesu zachodnich „uczelni badawczych”, a następnie rozważenie jakie wzorce można przenieść do wybranych polskich uczelni. Naukowcy zaangażowani w projekt chcą poznać ograniczenia i zanalizować je w odniesieniu do szczegółowych danych bibliometrycznych i finansowych dotyczących naszych najlepszych uczelni. Jak podkreśla prof. Marek Kwiek, zadaniem projektu jest zrozumienie logiki funkcjonowania wąskiej grupy zachodnich uczelni badawczych i odniesienie jej do w polskich warunków.

Więcej na Uniwersyteckie.pl