Data publikacji w serwisie:

Prof. Maria Kaczmarek z Wydziału Biologii UAM została przyjęta w poczet członków Agder Academy of Sciences and Letters w Norwegii

Uroczystość wręczenia dyplomu potwierdzającego przyjęcie do Akademii odbyła się 26 października w Kristiansand podczas dorocznego zebrania członków.

Akademia prowadzi wszechstronną działalność na rzecz upowszechniania i popularyzowania nauki i kultury w społeczeństwie. To szacowne grono liczy obecnie 200 członków. Są wśród nich naukowcy reprezentujący różne dyscypliny, artyści, kreatorzy kultury i sztuki z rodzimej Norwegii i innych krajów europejskich. W lutym 2009 r. z inicjatywy prof. Jacka Fisiaka i prof. Ernsta Håkona Jahra, Prezesa Akademii, doktora honoris causa UAM z 1995 r., utworzono Poznań Chapter of Agder Academy. W roku jubileuszowym Uniwersytetu, Oddział Poznański Akademii świętować będzie dziesięciolecie swojej działalności.

Foto: Prof. Maria Kaczmarek odbiera dyplom z rąk prof. Ernsta Håkona Jahra, Prezesa Akademii. Laudację wygłosił prof. Ragnar Thygesen (za pulpitem).