Data publikacji w serwisie:

Prof. Maria Ziółek doktorem honoris causa

Profesor Maria Ziółek z Wydziału Chemii UAM odebrała 31 stycznia 2019 r. tytuł Doktora Honoris Causa Universidad Nacional de Educacion de Distancia (UNED) w Madrycie. Zgodnie z tradycją tej uczelni, nadanie tytułu odbyło się podczas obchodów Dnia Św. Tomasza z Akwinu, kiedy to zwyczajowo, raz do roku, odbywają się promocje doktorskie.

Honorowy Doktorat dla Profesor Marii Ziółek jest wyrazem uznania za jej osiągnięcia naukowe: liczne publikacje i patenty, a także za trwającą od 2005 współpracę pomiędzy UNED a UAM. W trakcie jej trwania wypromowanych zostało m.in. 5 doktorów, powstały też liczne prace magisterskie.

„Profesor Maria Ziółek to kobieta, naukowiec o światowym formacie, która otworzyła nowe perspektywy dla badań w dziedzinie katalizy" – mówiła w trakcie uroczystości Dra. Rosa María Martín Aranda, promotorka doktoratu.

Profesor Ziółek jest kierownikiem Zakładu Katalizy Heterogenicznej na Wydziale Chemii UAM.

Więcej na stronie Życia Uniwersyteckiego.