Data publikacji w serwisie:

Prof. Michał A. Michalski powołany do Rady Rodziny

Dr hab. prof. UAM  Michał A. Michalski został powołany 5 grudnia 2019 roku do Rady Rodziny, nowego organu doradczego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rada będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra rodziny. W jej skład weszli profesorowie, parlamentarzyści, eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do zadań Rady Rodziny należeć będzie m.in.:

  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania kultury prorodzinnej oraz promocja tradycyjnej rodziny,
  • opracowanie kierunków działań, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce,
  • przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie polityki demograficznej w Polsce.

Rada została powołana na czteroletnią kadencję.