Data publikacji w serwisie:

Prof. Przemysław Czapliński uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Profesor Przemysław Czapliński został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Nagrody Marszałka Województwa wręczono po raz piętnasty.

Prof. Przemysław Czapliński - literaturoznawca, historyk i krytyk literatury oraz kultury XX i XXI wieku, tłumacz, profesor na Wydziale Filologi Polskiej i Klasycznej, w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autor kilkunastu książek, m.in.: „Polska do wymiany”, „Resztki nowoczesności”, „Poruszona mapa”. Laureat licznych nagród, redaktor wielu tomów zbiorowych. Brał udział w pracach jury, m.in. Nagrody Literackiej Nike, Paszportów „Polityki”. Zajmuje się polską i europejską literaturą konfrontowaną z problemami późnej nowoczesności.

Fot. Ewa Konarzewska-Michalak