Data publikacji w serwisie:

Projekt TRAILs na Wydziale Neofilologii UAM

W dniach 14 i 15 marca 2019 roku odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej projektu TRAILs, w której wraz z naukowcami z Francji, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii brały udział także przedstawicielki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziału Neofilologii, Instytutu Lingwistyki Stosowanej – dr Joanna Kic-Drgas i dr Joanna Woźniak.

TRAILs (LSP Teacher Training Summer School) to międzynarodowy projekt, który jest częścią inicjatywy unijnej mającej na celu współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz tworzenie partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Celem projektu jest przygotowanie i zorganizowanie we wrześniu 2020 w Zagrzebiu szkoły letniej dla przyszłych i obecnych nauczycieli języków obcych.

Następne spotkanie konsorcjum odbędzie się w Poznaniu w październiku 2019 roku.