Data publikacji w serwisie:

Przedstawiciele UAM w gronie National Representatives AESOP

Prof. dr hab. Paweł Churski oraz prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska zostali wybrani na polskich przedstawicieli krajowych do CoRep Association of European Schools of Planning (AESOP). Naukowcy są pracownikami Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

W głosowaniu wzięło udział 6 z 7 uprawnionych wydziałów polskich uczelni. W kolejnej kadencji, jako przedstawiciele narodowi, Polskę reprezentować będą: prof. dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Katarzyna Leśniewska-Napierała (Uniwersytet Łódzki). Natomiast na zastępców rezeprezentantów narodowych wybrane zostały: dr hab. inż. Adrianna Czarnecka (Politechnika Warszawska) oraz prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).


Association of European Schools of Planning to stowarzyszenie założone w 1987 roku w Belgii. Organizacja zrzesza ponad 150 członków i  jest jedyną reprezentacją szkół planowania w Europie.