Data publikacji w serwisie:

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania zaprasza pracowników

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania zaprasza nauczycieli akademickich, a także pracowników administracyjnych, bibliotecznych i technicznych UAM na konsultacje, służące efektywnej pracy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz z trudnościami natury psychicznej lub poznawczej.

Konsultacje te najczęściej są nakierowane na:

  • poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych i nietypowych w trakcie zajęć dydaktycznych oraz w relacjach ze studentami poza salą wykładową;
  • wypracowywanie adekwatnych, skutecznych i możliwych do zastosowania form wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, w tym dla studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej, z którymi wykładowcy i inni pracownicy uczelni mają kontakt;
  • podejmowanie działań profilaktycznych w trakcie zajęć, dyżurów oraz w relacjach ze studentami, służących ograniczeniu ryzyka pojawienia się zachowań niepożądanych u studentów;
  • ustalanie zasad efektywnej współpracy z osobami z niepełnosprawnościami poznawczymi;

Konsultacje dla pracowników odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 6, p. 113 w terminach cotygodniowych dyżurów dla pracowników UAM, które przypadają na:

poniedziałek i czwartek, godz. 12:30 – 14:30

Możliwe jest spotkanie się w innym terminie w tygodniu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

Zapraszam.

Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania

mgr Szymon Hejmanowski

e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

tel. 730 591 791