Data publikacji w serwisie:

Rada Miasta Poznania o Jubileuszu

Rada Miasta Poznania podczas sesji 16 kwietnia jednogłośnie przyjęła stanowisko Prezydium Komisji Kultury i Nauki w związku z Jubileuszem.

W treści dokumentu napisano m.in.: "W roku Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej, uznając ich znaczenie dla życia miasta w ujęciu historycznym, jak również w perspektywie przyszłości i nowoczesnego rozwoju, Rada Miasta Poznania pragnie wyrazić szacunek i podziękowanie dla pokoleń pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych poznańskich uczelni oraz ich absolwentów. Mając na uwadze wkład w rozwój Poznania, regionu i Ojczyzny, składamy całej akademickiej społeczności najwyższe wyrazy wdzięczności dla włożonego wysiłku i zaangażowania. Pragniemy również uczynić wszystko co w naszej mocy, aby korzystając z instrumentów nam dostępnych wspierać rozwój akademickiego miasta, co również powinno sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału naukowego i badawczego dla rozwoju stolicy Wielkopolski".

Inicjatorami stanowiska byli Radni: Grzegorz Jura, Andrzej Rataj i Mateusz Rozmiarek.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048