Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja nauczycieli akademickich do udziału w szkole letniej, Zagrzeb 2020

Rozpoczęła się rekrutacja do szkoły letniej TRAILs (LSP Teacher Training Summer School), która od będzie się w dniach 14-18 września 2020 r. w Zagrzebiu w Chorwacji.

Szkoła jest zwieńczeniem dwuletniej pracy w ramach projektu TRAILs (2018-1-FR01-KA203-048085), finansowanego przez Komisję Europejską. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie metod służących rozwijaniu kompetencji nauczycieli języków obcych w zakresie nauczania języków specjalistycznych. W ramach organizowanej szkoły letniej przetestowany zostanie program szkoleniowy stworzony przez członków konsorcjum i skierowany do obecnych i przyszłych nauczycieli języka specjalistycznego. Jego zadaniem będzie rozwój umiejętności oraz kompetencji przyszłej kadry dydaktycznej w zakresie języków specjalistycznych. Udział w szkole letniej jest bezpłatny. Organizatorzy dofinansowują koszty dojazdu i noclegu.

Do kogo skierowana jest oferta?

  • Nauczyciele języków specjalistycznych zatrudnieni w dniu wyjazdu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku dydaktycznym lub badawczo-dydaktycznym.
  • Kandydaci powinni znać dobrze język angielski (minimum na poziomie B2)

Terminy

Zgłoszenia zawierające życiorys i list motywacyjny kandydata prosimy składać drogą
e-mailową na adres konferencjatrails2020@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.05.2020 r.

Osoby do kontaktu:

dr Joanna Kic-Drgas
Instytut Lingwistyki Stosowanej

dr Joanna Woźniak
Instytut Lingwistyki Stosowanej