Data publikacji w serwisie:

Rusza III edycja projektu „Warsztaty dydaktyczne UAM”

Poprzednie dwie edycje „Warsztatów dydaktycznych UAM” cieszyły się  bardzo dużym zainteresowaniem, rozpoczyna się więc trzecia odsłona tego projektu.

Pierwsze zajęcia trzeciej edycji „Warsztatów dydaktycznych UAM” odbędą się 13 stycznia 2020 r. Kolejne odbywać się będą  w poniedziałki.

Grupa nauczycieli z UAM będzie dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi akademikami, zgodnie z ideą wzajemnego samokształcenia w zakresie kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim.

Warsztaty będą także szansą na nawiązanie wzajemnych kontaktów wychodzących poza własne jednostki organizacyjne oraz pozwolą na lepszą integrację środowiska nauczycieli akademickich.

Zajęcia są nieodpłatne i skierowane do nauczycieli akademickich wszystkich jednostek UAM oraz doktorantów.

Formularz zgłoszenia udziału w zajęciach oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://brjk.amu.edu.pl/warsztaty-dydaktyczne/warsztaty-dydaktyczne-20192020-iii-edycja/wprowadzenie

Zachęcamy do udziału!