Data publikacji w serwisie:

Rusza rekrutacja na nowy trymestr zajęć Uniwersytetu Otwartego

Uniwersytet Otwarty UAM rozpoczął już czwarty rok akademicki. W trymetrze jesiennym uruchomiono 32 kursy (rekord w historii UO) dla ponad 600 słuchaczy.

Zakończyliśmy prace nad przygotowaniem trymestru zimowego. Pełny wykaz kursów ze szczegółowym opisem wszystkich proponowanych wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz laboratoriów ukaże się na naszej stronie internetowej (www.uo.amu.edu.pl ) w piątek 29 listopada. Pojawi się wiele nowych tematów.

Od tego dnia będzie można zapisywać się na wybrane zajęcia. Przypominamy, że o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Nasza oferta spotyka się z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Poznania. W poprzednim trymestrze w pierwszych 24 godzinach zapisało się ponad 600 osób, a dziesięć kursów było już gotowych do uruchomienia płatności.

Przypominamy:

oferujemy kursy w formie klasycznych zajęć uniwersyteckich, które trwają przez cały semestr (od 15 do 30 godzin). Spotkania odbywają się w różnych terminach, ale  najczęściej tylko raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy. Naszą ofertę proponujemy dla wszystkich zainteresowanych już od 16 roku życia, a więc również uczniów szkół średnich aż po najstarszych, bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia. Na zakończenie słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wykładach, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo z osiągniętymi efektami kształcenia.

Wszystko to za stosunkowo niewygórowaną cenę od 160 zł za 15 godzinny wykład. Bez żadnych zbędnych formalności, kandydat wchodzi na stronę internetową, wybiera kurs, potem płaci i już może realizować swoje plany i spełniać marzenia.

Zajęcia w trymestrze zimowym ruszą od połowy stycznia przyszłego roku. Warto już teraz pomyśleć o planach w Nowym Roku i zarezerwować sobie czas, raz w tygodniu, na uzupełnienie naszych kwalifikacji i spotkania z naszymi pasjami.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Jesteśmy tez obecni w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

Prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak

Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego

Dane kontaktowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Otwarty
Collegium Martineum, ul.  Św. Marcin 78;
61-809 Poznań,
Tel. 61 829 47 50
Adres mailowy  uo@amu.edu.pl
Strona internetowa: www.uo.amu.edu.pl
Pełnomocnik Rektora d/s Uniwersytetu Otwartego
prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak