Data wydarzenia:

Seminarium SUCTI na temat szkoleń dla pracowników administracji z internacjonalizacji i komunikacji międzykulturowej w szkolnictwie wyższym

Celem Seminarium SUCTI jest przybliżenie jej uczestnikom założeń i celów projektu, przekazanie tego, jak wyglądają same szkolenia oraz przedstawić inne działanie w projekcie, które mogą okazać się przydatne na każdej uczelni w Polsce. Seminarium odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w Sali Senatu (II  piętro) Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1.

SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalization) to projekt finansowany w ramach programu Erasmus + Partnerstwo strategiczne i koordynowany przez Uniwersytet Rovira i Virgilii w Tarragonie przy współuczesnictwie 6 innych uczelni, w tym UAM.

UAM jest jednym z partnerów projektu i odpowiadał m.in. za  spotkanie projektowe w Poznaniu, którego celem było przeszkolenie przyszłych trenerów, którzy będą na swoich uczelniach prowadzić szkolenia z internacjonalizacji dla pracowników administracji.

SUCTI zakłada, że to właśnie pracownicy administracyjni są siłą napędową umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym. To właśnie ta grupa może zmienić, przyspieszyć i polepszyć jakość umiędzynarowienia całej uczelni wspierając w działaniach nauczycieli akademickich oraz studentów. Poprzez szkolenie z podstaw internacjoanalizacji i komunikacji międzykulturowej pracownicy administracyjnie mają nabyć wiedzę i umiejętności, aby efektywnie wykonywać to zadanie.

REJESTRACJA

Zobacz program

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
SUCTI program seminarium 13.11.2018 Unknown
PDF
Pobierz PDF SUCTI program seminarium(3.2 MB)