Data publikacji w serwisie:

Seria „Uniwersytet Poznański 1919–2019"

Z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego Wydawnictwo Naukowe UAM przygotowało serię publikacji „Uniwersytet Poznański 1919–2019”. W skład serii jubileuszowej wchodzi 8 tomów:

  • Uniwersytet Poznański 1919-2019,
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950–2019,
  • Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019,
  • Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–2019,
  • Miejsce Uniwersytetu. Infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919–2019),
  • Nestorzy nauki Uniwersytetowi,
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950–2019. Historia i luminarze nauki,
  • Uniwersytet w czasie wojny 1939–1945.

Seria „Uniwersytet Poznański 1919–2019” upamiętnia historię, dążenia oraz najważniejsze postaci naszej Alma Mater Posnaniensis. Jubileusz stulecia skłania do refleksji nad rolą uniwersytetów we współczesnym, dynamicznie zmieniającym i globalizującym się świecie.

Powstanie Uniwersytetu Poznańskiego w burzliwych czasach po I wojnie światowej, w roku 1919, odmieniło życie Poznania, nadając mu nowy, akademicki wymiar i wpływając na jego naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy rozwój. Miniony wiek, bogaty w wydarzenia w Polsce i świecie sprawił, iż dziś społeczność akademicka stoi w obliczu wielu nowych, trudnych wyzwań.

Ale chociaż jako wspólnota uniwersytecka jesteśmy zwróceni ku przyszłości, skoncentrowani na rozwoju i zmianach XXI wieku – wciąż pamiętamy; nie lekceważymy tradycji, z której i w której wyrosły nasze uczelnie.

Publikacje są do nabycia na stronie Wydawnictwa Naukowego UAM.