Data publikacji w serwisie:

Spotkanie 50 lat po promocji doktorskiej

Zgodnie z akademicką tradycją, 50 lat po promocji doktorskiej prof. Karola Olejnika z Wydziału Historii UAM odbyła się uroczystość przypominająca to wydarzenie.

- Dzisiaj chcemy w sposób szczególny podziękować za wszystkie lata pracy na rzecz naszej uczelni, za ciągłe służenie wiedzą, doświadczeniem oraz wszelką pomocą udzielaną młodszym pokoleniom kadry naukowej – mówił podczas uroczystości rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Prof. Karol Olejnik jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego, stopień doktora historii uzyskał w 1969 roku. To wybitny uczony – polski historyk wojskowości. Naukowiec pełnił wiele funkcji nie tylko na UAM, był przez wiele lat Rektorem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Prodziekanem i Dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3 grudnia w Sali Lubrańskiego UAM z prof. Karolem Olejnikiem spotkali się współpracownicy i uczniowie profesora, przyjaciele z dawnych lat i jego rodzina. Wśród gości znalazł się również Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Edward Włodarczyk.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497