Data wydarzenia: -

Spotkanie z prof. Ritą Felski

W ramach cyklu Mistrzowie Światowej Humanistyki Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej zaprasza na spotkanie z prof. RITĄ FELSKI, światowej sławy literaturoznawczynią, redaktorką naczelną prestiżowego pisma "New Literary History".

Prof. Rita Felski we wtorek 4 grudnia o godz. 11.30 w Sali Śniadeckich wygłosi tłumaczony na język polski wykład "Wciągnięci - o sztuce, więzi i akademii" ("Hooked: Art, Attachment, Academia"). W środę 5 grudnia o godz. 11.30 w Salonie Mickiewicza prof. Felski przeprowadzi otwarte seminarium doktoranckie na podstawie swej książki "Granice krytyki" ("The Limits of Critique").