Data publikacji w serwisie:

Strajk nauczycieli - stanowisko UAM

Dziś rozpoczyna się w całej Polsce strajk nauczycieli. W tej sytuacji władze UAM zaplanowały działania adresowane do swoich pracowników, mające zapewnić opiekę nad ich dziećmi w czasie protestu.

Od 8 kwietnia Wydział Studiów Edukacyjnych oraz Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu organizują zajęcia dla dzieci pracowników UAM w wieku 7-17 lat oraz dla przedszkolaków.

My, jako pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, także jesteśmy nauczycielami i rozumiemy powody protestu oraz determinację jego uczestników. Mimo kontrowersyjnego terminu strajku traktujemy ten protest jako wyraz niepokoju środowiska nauczycielskiego i przejaw troski o stan polskiej edukacji, a więc i przyszłości naszego kraju.