Data publikacji w serwisie:

Stypendia dla młodych badaczy i Nagroda Naukowa

Do 30 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego.

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Miasta Poznania, w którym co roku przyznawana jest Nagroda Naukowa oraz stypendia dla młodych naukowców i naukowczyń.

Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzyma osoba, która może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich dwóch lat. Z kolei Stypendium przeznaczone jest dla zdolnych naukowców i naukowczyń, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemicznym, wnioski prosimy przesyłać drogą mailową. Skan wniosku powinien być  podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres akademickipoznan@um.poznan.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium / Nagrodę Naukową Miasta Poznania". Termin przesyłania wniosków mija 30 kwietnia 2020 r.

Miasto przeznacza Nagrodę i Stypendia blisko 120 tysięcy złotych. Wartość Nagrody Naukowej to 60 tys. zł. Wysokość stypendiów uzależniona jest od liczby osób uhonorowanych przez Kapitułę.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej oraz stypendiów przysługuje: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym oraz dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej stosuje się odpowiednio do przyznawania stypendium dla młodych badaczy.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 57 40 lub pisząc na: akademickipoznan@um.poznan.pl

Formularze zgłoszeniowe oraz więcej informacji można znaleźć na stronie Poznan.pl