Data publikacji w serwisie:

Stypendia MNiSW dla młodych naukowców z UAM

Aż 10 młodych i wybitnie zdolnych naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymało ogłoszone właśnie stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcie otrzymają osoby, które prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy w tym okresie ponad 40 mln zł.

- Stypendia zostały przyznane osobom, które spełniają powyższe  warunki oraz które w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Laureaci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

1. dr Krzysztof Kuciński - nauki chemiczne

2. dr inż. Michał Wenderski - literaturoznawstwo

3. dr Paweł Korpal - językoznawstwo

4. dr Bartosz Czernecki - nauki o Ziemi i środowisku

5. dr Aleksandra Lis - nauki socjologiczne

6. dr Arkadiusz Marek Tomczyk - nauki o Ziemi i środowisku

7. dr Maciej Kazimierz Musiał - filozofia

8. dr Paweł Gruszecki - nauki fizyczne

9. dr Marta Joanna Balcerek - Kosiarz - nauki o polityce i administracji

10. mgr Justyna Natalia Rychły - nauki fizyczne