Data publikacji w serwisie:

Stypendium L’Oréal-UNESCO dla badaczki z UAM

Dr Joanna Gościańska z Wydziału Chemii UAM jako jedna z 6. polskich badaczek dostała stypendium L’Oréal-UNESCO dla Kobiet w Nauce. Adresatkami programu są kobiety prowadzące badania w zakresie nauk o życiu.

Wręczone po raz 18. nagrody w ramach programu L’Oréal-UNESCO dla Kobiet w Nauce promują osiągnięcia naukowe utalentowanych badaczek i zachęcają je do kontynuacji pracy naukowej. Temu służą roczne stypendia, które przyznawane są w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej oraz magisterskiej. Dr Joanna Gościańska z Wydziału Chemii UAM otrzymała stypendium w kategorii habilitacyjnej.

W tegorocznej edycji startowało 138 kandydatek - około 20 proc. więcej niż w poprzednich latach. Program "L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki" jest realizowany od 2001 r. Partnerami są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk. Laureatki są wybierane przez jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej.

Program "Dla Kobiet i Nauki" jest częścią globalnej inicjatywy "For Women in Science", która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. Do 2018 roku wyróżnionych zostało 3020 kobiet ze 117 krajów. Polska była pierwszym po Francji krajem, w którym zorganizowano lokalną edycję inicjatywy. Przez 17 edycji programu wyróżniono łącznie 87 polskich kobiet naukowców.

Więcej o stypendiach pisze Nauka w Polsce.