Data publikacji w serwisie:

Sukces akcji charytatywnej na rzecz dr Agnieszki Wagner z Wydziału Neofilologii UAM

Z radością informujemy, że wspólnym wysiłkiem Wydziału Neofilologii, Wydziału Anglistyki i innych zaprzyjaźnionych wydziałów udało się zebrać blisko 18,5 tys. zł na terapię protonową pani dr Agnieszki Wagner. Cel 130 tys. także został osiągnięty.

Dzięki hojności całej społeczności Uniwersytetu i innych osób, a także olbrzymiej pomocy Centrum Marketingu UAM, które propagowały akcję charytatywną organizowaną przez Fundację Onkologiczną Nadzieja we współpracy z Wydziałem Neofilologii UAM na rzecz pani dr Agnieszki Wagner, kwota 130 tys. zł, konieczna do przeprowadzenia nowoczesnej antynowotworowej terapii protonowej w Monachium została zebrana. Część tej kwoty, blisko 18,5 tys. zł., zebrano podczas akcji charytatywnych w siedzibie Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki – kiermaszu i loterii fantowej. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu.