Data publikacji w serwisie:

Sukcesy granatowe naukowców z UAM

Rozstrzygnięto NCN Beethoven i Beethoven Life. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

BEETHOVEN CLASSIC 3 to konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie. Naukowcy z UAM, którzy otrzymają finansowanie na badania to:

  • dr  inż. Jędrzej Walkowiak, który wraz z prof. dr Walterem Leitnerem z RWTH Aachen University poprowadzi projekt Katalityczne hydrosililowanie w układzie SILP/scCO2 - innowacyjne podejście do redukcji i funkcjonalizacji alkinów, imin oraz związków karbonylowych
  • dr hab. Maciej Karpiński, który wraz z prof. dr. Cornelią Müller z European University Viadrina poprowadzą projekt Zajmowanie stanowiska: Ruch ekspresywny i postawa afektywna. Debaty polityczne w niemieckim Bundestagu i polskim Sejmie.

W przeprowadzonym po raz pierwszy konkursie BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu polskie zespoły współpracujące z niemieckimi naukowcami otrzymają na realizację badań niemal 11,5 mln zł. Wśród laureatów znaleźli się dr hab. Sławomir Stanisław Cerbin z projektem Czy ewolucja pasożytów może wzmocnić efekty globalnego ocieplenia? oraz prof. dr hab. Artur Michał Jarmołowski z projektem U1 snRNP i poliadenylacja - nowe powiązania.

BEETHOVEN LIFE 1 jest organizowany przez NCN we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) i stanowi uzupełnienie konkursu BEETHOVEN CLASSIC, który nie obejmuje swoim zakresem tematycznym wniosków z zakresu nauk o życiu.