Data publikacji w serwisie:

Sukcesy poznańskiego filmoznawstwa

Prof. Marek Hendrykowski i dr hab. Justyna Czaja z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM zostali uhonorowani najważniejszymi krajowymi nagrodami naukowymi w dziedzinie filmoznawstwa.
Oboje autorzy otrzymali nagrody za najlepsze filmowe książki roku. Nagrodę prof. Markowi Hendrykowskiemu przyznała kapituła Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za książkę zatytułowaną Polska szkoła filmowa.
Natomiast dr hab. Justyna Czaja została wyróżniona główną nagrodą Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za monografię Ekranowe życie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym.
Oba wyróżnienia to jedyne polskie nagrody, których celem jest nobilitacja szczególnych osiągnięć osób wspierających swoją pracą naukowo-badawczą rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do rodzimej twórczości filmowej i popularyzujących sztukę filmową.

Obie książki zostały wydane nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM.