Data publikacji w serwisie:

Sukcesy pracowników Wydziału Anglistyki

Prof. Jacek Fabiszak z Zakładu Badań nad Tekstami Kultury Wydziału Anglistyki został wybrany szefem Polish Association for the Study of English (PASE). Natomiast dr Iwona Mazur z Zakładu Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki została ponownie członkiem zarządu ESIST, zajmującego się przekładem audiowizualnym.

PASE

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Języka Angielskiego (PASE – Polish Society for the Study of English) jest organizacją członkowską europejskiego stowarzyszenia ESSE (European Society for the Study of English), zrzeszającego podobne organizacje działające w wielu krajach Europy. Do PASE należą angliści, których zainteresowania badawcze i działalność naukowa dotyczą głównych aspektów studiów anglistycznych – literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, językoznawstwa oraz metodyki nauczania języka angielskiego.

Działalność PASE koncentruje się na wspieraniu indywidualnej współpracy między anglistami, a także szerszej współpracy między anglistykami w Polsce i w Europie, w celu budowania i umacniania kontaktów naukowych.

ESIST

European Association for Studies in Screen Translation to europejskie stowarzyszenie tłumaczy audiowizualnych, założone w 1995 roku w Cardiff.


Więcej o profesorze Jacku Fabiszaku

Więcej o doktor Iwonie Mazur