Data publikacji w serwisie:

Sukcesy WNPID

W ostatnich tygodniach Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (WNPiD) świętował kilka sukcesów.

  • 20 września 2019 roku wybrano prof. Zbigniewa Czachóra na Prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na lata 2019-2023.
  • Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak został odznaczony medalem Labor Omnia vincit, za działalność kościańskiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Natomiast dr Maciej Magiera i dr Marcin Łukaszewski, którzy realizują wiele projektów skierowanych do uczniów szkół średnich zostali wyróżnieni statuetkami młodych pozytywistów.
  • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uhonorował WNPiD Kombatanckim Certyfikatem Pamięci. Jest to dowód uznania za lata współpracy oraz za zasługi na rzecz krzewienia i utrwalenia pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski.
  • 17 października na wydziale odbył się Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podczas tego wydarzenia Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w uznaniu zasług  na rzecz szerzenie idei pracy organicznej i pracy u podstaw uhonorowało  pracowników naukowych wydziału.
  • Podczas odbywającego się w Warszawie Walnego Zjazdu  Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych 10-osobowa grupa pracowników z WNPiD reprezentowała Poznański oddział PTNP. Podczas zjazdu prorektor UAM prof. Tadeusz Wallas został wybrany przewodniczącym obrad, które rozpoczęło sprawozdanie z działalności PTNP za lata 2017-2019 przedstawione przez prof. Arkadiusza Żukowskiego, prezesa Zarządu Głównego PTNP. Natomiast prof. Magdalena Musiał-Karg przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej. Prof. Żukowski został wybrany prezesem Zarządu Głównego PTNP na następną kadencję. W składzie nowego Zarządu znalazły się prof. Magdalena Musiał-Karg i dr Natasza Lubik-Reczek. Członkiem nowej komisji rewizyjnej został prof. Marcin Rachwał.

Gratulujemy.