Data publikacji w serwisie:

Świecący papier – badania dr Agaty Szczeszak z UAM

Dr Agata Szczeszak z Wydziału Chemii UAM prowadzi badania nad papierem oraz tuszem, które mają emitować widzialne światło o pożądanej barwie. Wyprodukowane włókna znajdą zastosowanie w przemyśle do produkcji tzw. papieru zabezpieczonego i świetlnej personalizacji kart identyfikacyjnych, a unikatowy papier i tusz do uzyskania oryginalnych opakowań i druków reklamowych.

Projekt zakłada wytworzenie ekologicznych włókien celulozowych oraz papieru i tuszu,  w których strukturę wbudowane będą zsyntetyzowane modyfikatory luminescencyjne. Dzięki modyfikatorom, czyli nieorganicznym mikro- lub nanomateriałom zawierającym pierwiastki ziem rzadkich, otrzymane włókna, papier oraz tusz będą emitowały światło widzialne o pożądanej barwie. Emisja światła będzie aktywowana dwuzakresowo - promieniowaniem ultrafioletowym lub/i podczerwonym.

Tytuł projektu, który prowadzi dr Szczeszak to: Ekologiczne włókna celulozowe i papier modyfikowane mikro- i nanoluminoforami aktywowanymi promieniowaniem ultrafioletowym oraz podczerownym.

Fundusze na realizację badań pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IX. Kwota przeznaczona na ten projekt wynosi 1 112 250 zł.

Dr Agata Szczeszak za swoją prace została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Laureatami tego wyróżnienia zostają osoby i podmioty, które w swojej pracy wykazują się "nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju".

Zobacz więcej - O swoich badaniach dr Agata Szczeszak opowiada w wywiadzie dla Życia Uniwersyteckiego.