Data publikacji w serwisie:

Szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest Koordynatorem jednego z projektów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.  
Projekt o nazwie TAPIH (Training and Preparation for Internationalisation at Home) to 4 szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia dla kadry badawczo-dydaktycznej oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Udział w szkoleniach jest darmowy, więcej informacji na temat zasad udziału oraz rekrutacji znajduje się w Regulaminie każdego szkolenia.

Zapraszamy do rejestracji i udziału:

  1. Szkolenie z międzynarodowych i międzykulturowych efektów kształcenia (szkolenie w języku angielskim) – dla pracowników badawczo – dydaktycznych
  2. Szkolenie z komunikacji międzykulturowej dla trenerów (train the trainers) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  3. Szkolenie SUCTI (z internacjonalizacji i komunikacji międzykulturowej) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  4. Szkolenie z komunikacji międzykulturowej dla pracowników badawczo – dydaktycznych i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wszystkie szkolenia znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy z Zagranicą w dziale Wydarzenia.