Data publikacji w serwisie:

Szkolenie z zarządzanie danymi badawczymi

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) zapraszają na szkolenie pn. "Zarządzanie danymi badawczymi".

Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2019 roku w sali 2.57 (Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii) w Collegium Chemicum, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, na Kampusie Morasko w Poznaniu. Przewidziano dwa bloki zagadnień: praktyczne aspekty zarządzania danymi badawczymi, w szczególności plany zarządzania danymi i otwarte udostępnianie danych oraz aspekty prawne. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy naukowców w zakresie selekcji i przygotowania danych do udostępnienia w otwartych repozytoriach, a także przybliżenie związanych z tym kwestii prawnych.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 2.3.1 (Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Program szkolenia „Zarządzanie danymi badawczymi”

9:30 - 9:45 Rejestracja uczestników

9:45-10:00 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

10:00 – 12:30 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

  1. Dane badawcze – definicje
  2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
  3. Wybieranie i przygotowywanie danych do długoterminowego przechowywania
  4. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
  5. Otwarte udostępnianie danych badawczych

12:30 – 13:15 Przerwa na lunch

13:15 – 15:30 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

  1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
  2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
  3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
  4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
  5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

15:30 – Zakończenie szkolenia

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie www.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja na szkolenie odbywa się przez formularz dostępny na stronie organizatora.