Data publikacji w serwisie:

Tytuł Marketing Star dla Marcina Witkowskiego

Po raz trzeci przyznano nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars. Tytuł  Marketing Star trafił do Marcina Witkowskiego z Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM. Nagroda jest przyznawana w ramach realizacji programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Zwycięzców wybiera Kapituła, w której reprezentowane są główne polskie instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój umiędzynarodowienia: MNiSW, KRASP NAWA, FRSE, Perspektywy, IROs Forum, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie PRom, Erasmus Student Network. Honorowy patronat nad nagrodą sprawują wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Gala finałowa Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars" odbędzie się 27 stycznia 2020 r. w Łodzi podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2020".

Marcin Witkowski pracuje w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM, gdzie koordynuje projekty międzynarodowe. Zorganizował w Poznaniu w 2019 roku pierwszą w Polsce EUPRIO Annual Conference (konferencję europejskiego stowarzyszenia European Association of Communication Professionals in Higher Education). Promuje UAM za granicą (koordynuje udział uczelni w trzech programach: Study in Poland, Ready-Study-Go, Poland! i Study in Poznań), prowadzi program wymiany międzynarodowej CEEPUS i obsługuje wizyty gości zagranicznych na uczelni (m.in. służy jako tłumacz – w pracy posługuje się pięcioma językami). Angażuje się w prowadzenie Orientation Week dla studentów zagranicznych na UAM. Jest jednym z redaktorów strony internetowej uczelni w języku angielskim i współtworzy nowy anglojęzyczny profil uczelni w mediach społecznościowych.

Więcej o nagrodzie można znaleźć na stronie: http://www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl/