Data publikacji w serwisie:

UAM ratuje zagrożone gatunki

Dr hab. Joanna Ziomek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra opracowała projekt ochrony, hodowli i reintrodukcji chomika europejskiego. Do akcji ratowania tego zagrożonego gatunku przyłączył się także poznański Ogród Zoologiczny.

W tym roku naukowcy UAM oraz PTOP Salamandra odłowili w Czechach grupę 8 chomików, które są rozmnażane i mają zasilić populację zwierząt w okolicach Jaworzna (Górny Śląsk). Poznański Ogród Zoologiczny przyłączył się do akcji: w Starym ZOO przebywa obecnie 12 osobników. Osobniki urodzone i odchowane w zoo będą stanowiły populację wyjściową dla odbudowy gatunku.

Chomik europejski, którego populacja w ostatnich 40. latach spadła o 75 procent jest zagrożonym gatunkiem wpisanym do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Przyczyny wymierania puchatego zwierzęcia są złożone. Zawiniła zmiana systemu upraw, stosowanie dużej ilości środków chemicznych, urbanizacja wsi. Nie bez znaczenia są też zmiany klimatyczne - zbyt ciepła zima powoduje, że zwierzęta szybciej wybudzają się ze snu, wtedy nie mają co jeść. Chomików jest coraz mniej nie tylko w Polsce, ale również w Środkowej i Zachodniej Europie.

fot. Nauka w Polsce