Data publikacji w serwisie:

UAM z najlepszą monografią dotycząca problematyki pamięci

Książka prof. UAM dr hab. Małgorzaty Praczyk "Pamięć środowiskowa we wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych” zwyciężyła w konkursie na najlepszą monografię dotyczącą problematyki pamięci opublikowaną w 2018 roku.

Książka została szczególnie doceniona za teoretyczną nowatorskość oraz podejmowanie tematów dotychczas mniej znanych w ramach polskich badań nad pamięcią.

Nagrodzona książka stanie się podstawą dyskusji publicznej w trakcie “II Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej. Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce”, która odbędzie się w terminie 5-7 grudnia 2019 w Warszawie.

Spotkanie z autorką jest przewidziane na 6 grudnia 2019 roku i poprowadzi je Małgorzata Łukianow. Laudację wygłosi prof. Robert Traba (ISP PAN).