Data publikacji w serwisie:

Ubezpiecz siebie i swoich najbliższych. Zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Korzystasz z grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego pracownikom UAM oraz ich współmałżonkom, partnerom życiowym i pełnoletnim dzieciom? Przypominamy, że 1.12.2019 nastąpi zmiana firmy ubezpieczeniowej.

W związku z tym 7 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali XVII Collegium Minus odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami nowej firmy ubezpieczeniowej UNUM Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Podczas zebrania będą Państwo mogli otrzymać niezbędne informacje na temat nowego ubezpieczenia grupowego obowiązującego od 1.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy osoby, które korzystają z ubezpieczenia grupowego i chcą je przedłużyć. Spotkanie jest też doskonałą okazją, aby dołączyć do ubezpieczenia grupowego.

Przypominamy, że od 1 grudnia br. wygasa dotychczasowa umowa na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników zawarta z PZU Życie S.A.

Aby ochrona ubezpieczeniowa rozpoczęła się od 1 grudnia 2019 r. niezbędne dokumenty należy złożyć w Centrum Spraw Pracowniczych (Sekcja Płac) lub wypełnić wniosek przystąpienia do ubezpieczenia za pośrednictwem aplikacji do 22 listopada 2019 r.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników UAM oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci. Informacje zostały zebrane w jednym miejscu.