Data wydarzenia:

Uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki ks. prof. Stanisława Kozierowskiego

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na uroczystość odsłonięcia pomnika - ławeczki ks. prof. Stanisława Kozierowskiego (1874-1949), współzałożyciela Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej w roku 1920 na Uniwersytet Poznański, który od końca 1955 r. nosi nazwę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbędzie się ona 6 czerwca 2019 r. w Collegium Maius przy ul. Fredry 10.

Program uroczystości

  • Godz. 13:00, przed budynkiem Collegium Maius

Odsłonięcie pomnika – ławeczki ks. prof. Stanisława Kozierowskiego

  • Godz. 13:30, Salon Mickiewicza w Collegium Maius

Seminarium naukowe nt. „Stanisław Kozierowski – językoznawca, historyk, współzałożyciel Wszechnicy Piastowskiej

  • Otwarcie:

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, Rektor UAM

Prof. zw. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, Dziekan WFPiK

Moderacja: prof. UAM dr hab. Marek Osiewicz (Instytut Filologii Polskiej UAM)

  • Referaty:

prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak (Instytut Filologii Polskiej UAM)

prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Instytut Historii UAM)

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Instytut Filologii Polskiej UAM)

  • Dyskusja
  • Zakończenie