Data publikacji w serwisie:

V Kongres Karnistów Francuskojęzycznych

10 października w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM rozpoczął się dwudniowy V Kongres Karnistów Francuskojęzycznych. Poprzednie spotkanie odbyło się w Rio de Janeiro, w 2017 roku. Tegoroczny Kongres poświęcony jest "Przestępcom niebezpiecznym".

- Jest naszą wielką satysfakcją, że V Kongres Karnistów Francuskojęzycznych został zorganizowany w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaproponowaliśmy temat przestępców niebezpiecznych, jest to niezwykle aktualny temat, który jest bardzo ważny w różnych krajach świata, o czym świadczy uczestnictwo profesorów z czterech kontynentów - mówił prof. Piotr Stępniak, kierownik Zakładu Penitencjarystyki UAM, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu..

Podczas obrad Kongresu, naukowcy podejmą tematykę przestępców niebezpiecznych w odniesieniu do polityki karnej, penitencjarnej i kryminalnej. Będą badać także problemy związane z zapobieganiem i zwalczaniem takiej przestępczości, a także jej aspektami społecznymi i ekonomicznymi, czy też postępowaniu z takimi osobami, zwłaszcza na etapie penitencjarnym.

Językiem konferencji jest język francuski.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497