Data publikacji w serwisie:

Ważny komunikat - przesunięcie terminu złożenia raportów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmienia termin składania raportów rocznych!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, MNiSW termin składania raportów rocznych, na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, umów cywilnoprawnych zawartych z Wnioskodawcami na realizację projektów finansowanych ze środków na naukę przyznanych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zostaje przesunięty z 31 marca 2020 r. na  30 kwietnia 2020 r. 

Informacja ta znajduje się na oficjalnej stronie MNiSW w zakładce Aktualności.

Podajemy link do strony:  https://www.gov.pl/web/nauka/przesuniecie-terminu-zlozenia-raportow