Data publikacji w serwisie:

Władze UAM z wizytą w Brukseli

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Ryszard Naskręcki reprezentował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas wizyty w Brukseli, w trakcie której przedyskutowano m.in. sytuację wielkopolskich uczelni w kontekście wykorzystania funduszy z unijnych programów na rzecz badań i innowacji oraz działania jakie może podjąć Komisja Europejska aby wesprzeć absorpcję ww. środków przez uczelnie w regionach.

Prorektor Naskręcki spotkał się w Brukseli z dr Mariyą Gabriel, unijną Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży w sprawie programu Horizon Europe (budżet 100 mld €).

W programie wizyty było także spotkanie z Agatą Janaszczyk, radcą ds. badań naukowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, Cristianem-Silviu Buşoi, przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim oraz dyskusja z Waldemarem Küttem, Dyrektorem Agencji Wykonawczej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA).

Na zakończenie zaplanowano wizytę w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (BIWW) i spotkanie z dr Ronaldem de Bruinem, dyrektorem COST - European Cooperation in Science & Technology.

zdjęcia: facebook.com/RPK.Poznan