Data wydarzenia:

Wykład dr Małgorzaty Grzywacz

Austriacki Ośrodek Kultury UAM zaprasza na wykład "Austriackie konteksty europejskiej Świętej: Edyta Stein (1891-1942)", który wygłosi dr Małgorzata Grzywacz /Centrum Badań im. Edyty Stein UAM, Instytut Kulturoznawstwa UAM

Data: 6.11.2018, godz. 18:00

Miejsce: Austriacki Ośrodek Kultury UAM. ul. Zwierzyniecka 7

Wstęp wolny

dr Małgorzata Grzywacz - od 2003 roku sekretarz naukowy Centrum Badań im. Edyty Stein UAM, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.

Edyta Stein – urodzona w 1891 roku we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej, w 1922 roku ochrzczona w Kościele katolickim, doktor filozofii – jest postacią nietuzinkową. Fascynowała sobie współczesnych humanistów intelektem oraz uporem w poszukiwaniu Prawdy, którą, po latach filozoficznych poszukiwań, odkryła w chrześcijaństwie. Jej naukową drogę, naznaczoną fenomenologią, wieńczy poznanie, które dopełnione zostaje wiarą. Konsekwentna w swoich wyborach życiowych Edyta Stein aktywnie angażowała się w ruchy na rzecz praw wyborczych kobiet w Niemczech po zakończeniu
I wojny światowej; później, po konwersji, jako katolicka intelektualistka tworzyła zręby antytotalitarnej pedagogiki. Wstępując w 1933 roku do zakonu karmelitanek w Kolonii, już jako siostra Teresa Benedykta od Krzyża, nie zaprzestała pracy naukowej. Uciekając przed hitlerowską władzą do Holandii, ostatecznie podzieliła los swojego narodu, ginąc w obozie Auschwitz 9 sierpnia 1942 roku. Zainteresowanie jej postacią wynika z wielowątkowości jej biografii. Ogromny potencjał naukowy, pasja badawcza, ekstremalne doświadczenie życiowe, świadectwo dane swym życiowym wyborom oddziałują na wiele środowisk, w tym akademickich. W 1999 roku papież Jan Paweł II mianował ją, razem ze św. Katarzyną ze Sieny oraz św. Brygidą Szwedzką, współpatronką Europy.