Data publikacji w serwisie:

Wymiana bilateralna naukowców z Ukrainą

NAWA zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Ukrainą. Nabór wniosków trwa do 23 września 2019 r. do godz. 15.00.

Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Ukrainy. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary:

 • nowe technologie produkcyjne i komputerowe (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.),
 • zarządzanie energią i efektywność energetyczna,
 • ekologia i zarządzanie środowiskiem,
 • nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka,
 • nowe substancje i materiały,
 • nauki społeczne i humanistyczne,
 • technologie obronne.

Wśród priorytetów programu wymiany z Ukrainą znalazł się udział młodych naukowców oraz możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub na etapie rezultatów projektu.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować:

 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty międzynarodowe lub inne instytucje prowadzące głównie działalność naukową w Polsce i posiadające kategorię naukową.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru znajdują się w zakładce Wymiana bilateralna na stronie www.nawa.gov.pl

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
BIL_zaproszenie_Ukraina.pdf 23.07.2019 Unknown
PDF
Pobierz PDF BIL_zaproszenie_Ukraina.pdf(144.7 KB)
Wzor-pelnomocnictwa-do-zlozenia-wniosku.docx 23.07.2019 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX Wzor-pelnomocnictwa-do-zlozenia-wniosku.docx(21.5 KB)