Data publikacji w serwisie:

Wymiana bilateralna z Indiami

NAWA zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Republiką Indii. Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii.

Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

  • Nauki przyrodnicze
  • Inżynieria i technologia
  • Nauki medyczne i o zdrowiu
  • Nauki rolnicze

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.

Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować:
- uczelnie,
- instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
- instytuty badawcze,
- instytuty międzynarodowe lub inne instytucje prowadzące głównie działalność naukową w Polsce i posiadające kategorię naukową.

Nabór wniosków trwa do 14 sierpnia 2019 r., godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru znajdują się na stronie NAWA.