Data publikacji w serwisie:

Wyróżnienia dla Ogrodu Botanicznego UAM

Ogród Botaniczny UAM otrzymał w ubiegłym miesiącu dwa wyróżnienia: pamiątkowy medal z okazji 70-lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Każdego roku podczas "Majówki w Botaniku" 1-3 maja w Ogrodzie stacjonuje krwiobus - mobilny punkt poboru krwi.

Natomiast z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Ogród Botaniczny współpracuje w zakresie edukacji przyrodniczej.