Data publikacji w serwisie:

Wyróżnienie dla dr hab. Iwetty Andruszkiewicz

Niniejszym informujemy, że pani dr hab. Iwetta Andruszkiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM została powołana na stanowisko Ekspertki Sejmowej ds. Polityki Równości w Sejmie RP VIII kadencji.

Dr hab. Iwetta Andruszkiewicz - autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących tematyki społeczno-ekonomicznej z uwzględnieniem roli kobiet. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki społecznej i ekonomicznej, wokół fundamentalnych praw kobiet na rynku pracy oraz kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn jako warunku istnienia kultury demokratycznej. W aktualnej pracy naukowo-badawczej stara się porównać teorię z praktyką realizowaną w krajach Unii Europejskiej. Beneficjentka programów unijnych pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet naukowców”, a także realizatorka programu unijnego „Bez Barier – równe szanse na rynku pracy w wieku 50+” oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: „Staże i szkolenia praktyczne pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach”. Uczestniczka specjalistycznego programu wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze design. Laureatka konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach projektu „Partycypacja kobiet w nauce i gospodarce”. Organizatorka kilkunastu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych poświęconych partycypacji kobiet w przestrzeni publicznej. Ekspertka z zakresu rynku pracy kobiet dla fundacji i stowarzyszeń kobiecych. Autorka monografii „Polityka równości. Polskie realia.” oraz autorka i współautorka 9 prac naukowych pod redakcją. W 2018 roku otrzymała wyróżnienie od środowisk kobiecych – Mikrofon Głosu Kobiet

Więcej o dr hab. I. Andruszkiewicz